Ηλεκτρονική αίτηση εισιτηρίων
(Μόνο για ταμειακώς ενήμερα Μέλη)

Ηλεκτρονική αίτηση αγοράς προϊόντων
(Μόνο για ταμειακώς ενήμερα Μέλη)

Νέα για την Arsenal Hellas και για την ARSENAL F.C.
News about Arsenal Hellas and ARSENAL F.C.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑ΄ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Π.Λ.Φ.Α.
Σάββατο, 25/01/2014
Γράφει ο Δημήτριος Προβατάς (01)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑ΄ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Π.Λ.Φ.Α. Καλούνται άπαντα τα Μέλη τής Πανελλήνιας Λέσχης Φίλων Arsenal, στην ΙΑ΄ επίσημη από την ίδρυσή της, Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 8η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00, στην έδρα τής Λέσχης Δημητσάνας 58, στον 3ο όροφο. Θα ακολουθήσει κοπή τής Πρωτοχρονιάτικης πίττας. Προηγουμένως θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα πρωταθλήματος με την Liverpool.

Εαν δεν υπάρξει απαρτία η Γενικη Συνέλευση θα επαναληφθεί την 15η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Σάββατο, ώρα 17:00, στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα Ημερησίας Διατάξεως που είναι:

• Εκλογή Προέδρου και των Μελών που θα αποτελέσουν το Προεδρείο τής Γ.Σ.

• Έκθεση πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

• Συζήτηση και έκριση ή μη τού Οικονομικού Απολογισμού του παρελθόντος οικονομικού έτους 2013.

• Απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη σχετικά με την όλη διαχείριση του παρελθόντος έτους, τόσο επί των οικονομικών, όσο και διοικητικών θεμάτων.

• Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού για το επόμενο οικονομικό έτος 2014.

• Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

• Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή και ανάδειξη επτά τακτικών Μελών και των αναπληρωματικών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

• Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή και ανάδειξη τριών τακτικών Μελών και των αναπληρωματικών για την νέα Ελεγκτική Επιτροπή.

• Συζήτηση και επικύρωση γιά ένα ακόμη έτος του μηδενικού εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής που είχε αποφασιστεί και σε προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις.

• Συζήτηση και επικύρωση για μηδενική αύξηση τής ετήσιας συνδρομής.


Σημείωση: Δικαίωμα συμμετοχής στις ψηφοφορίες έχουν όσα τακτικά Μέλη είναι ταμειακώς ενήμερα. Απαραίτητη είναι η επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ἡ η κάρτα Μέλους. Αιτήσεις για υποψηφίους τακτικών και ταμειακώς ενήμερων Μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, γίνονται δεκτές μέχρι την 6η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.


Με τιμή,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Σάββας

Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Παπαγεωργίου


Copyright in all images is exclusively owned by Arsenal Football Club Plc.
The images can only be permitted for use within official Supporter Club publications.


[επιστροφή στα ΝΕΑ-ΘΕΜΑΤΑ ][αρχή...]

Πανελλήνια Λέσχη Φίλων
Arsenal
Hellenic Supporters Club.

The Arsenal Supporters Club is independent from the Arsenal Football Club PLC (company number 109244), London England and all of it's associated and group companies and has no authority to bind, contract, negotiate on it's behalf or otherwise represent itself as connected in anyway with it.